Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Szekszárd - Középiskolák képes leírás - Szekszárd.tlap.hu
részletek »

Szekszárd - Középiskolák - Szekszárd.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: szekszard.tlap.hu » Szekszárd - Középiskolák
Keresés
Találatok száma - 10 db
Bezerédj István Kereskedelmi Szakképző Iskola

Bezerédj István Kereskedelmi Szakképző Iskola

Iskolánk gazdasági szakképzést folytat különböző szakokon és területeken. Ennek a feladatnak már több mint 85 éves múltja van, melynek során az iskola tantestülete a gazdasági élet igényeinek megfelelően képes volt rendszeresen megújulni. Napjainkban közgazdasági és kereskedelmi szakképzéssel is foglalkozunk. 2005-ben sikeresen pályáztunk a Szakiskolai Fejlesztési Program 2-re. Ennek eredményeként kiemelt szerepet kap oktatásunkban a kompetencia alapú modulrendszerű képzés. 2008-ban a Szent László Szakképző Iskola tagintézményévé váltunk. Iskolánk célja általánosan művelt, korszerű szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, ezért az oktatásban minden területen kiemelkedő szerepet kap: - az informatika, a kommunikációs készségek fejlesztése, - az idegen nyelv oktatása, - a vállalkozásra nevelés, irodatechnikai eszközök alkalmazása, továbbá azok az ismeretek, amelyek nélkül a korszerű gazdasági szakképzés elképzelhetetlen. A 9-12. évfolyamon a kerettantervre épülő helyi tanterv szerint oktatunk a kereskedelem-marketing, valamint a közgazdaság szakmacsoportban. Iskolánknak több mint 10 éve nemzetközi kapcsolatai is vannak. A finn, holland, olasz, lengyel, valamint svéd partneriskolákkal közösen részt veszünk a LEONARDO DA VINCI és a COMENIUS nemzetközi pályázatokban.

Csapó Dániel Szakközépiskola

Csapó Dániel Szakközépiskola

Az összevonásra került szakképző intézmények: Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Lengyel); Csapó Dániel Középiskola, Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Szekszárd), FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Sellye); FVM Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Vép); Lippai János Kertészeti Szakképző Iskola (Sopron); Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Kaposvár); Ujhelyi Imre Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola (Szentlőrinc); Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola (Villány). Az intézményekben mezőgazdasági, élelmiszeripari, környezetvédelem-vízgazdálkodás, köz gazdasági, informatikai, vendéglátás-idegenforgalom, egyéb szolgáltatások szakmacsoportok ban történik oktatás. Az oktatott szakmák piacképesek, a végzett tanulók elhelyezkedési lehetősége biztosított a ré giók kis- és középvállalkozásainál, illetve nagyüzemeinél.

Egészségügyi - Szociális Szakképző Tagintézmény

Egészségügyi - Szociális Szakképző Tagintézmény

Tagintézményünk - a megye egyetlen, több évtizedes tradíciókkal rendelkező egészségügyi és szociális szakképző intézménye - komoly hagyományokkal bír az egészségügyi dolgozók képzése terén. Jogelőd intézményünk 1962 óta a megyei kórház bázisiskolája volt. Az új típusú szakképzésekre az országban az elsők között tért át, érettségire épülő, emelt szintű szakképesítéseket igazoló bizonyítványokkal. Az iskola kezdetben csak egészségügyi szakközépiskolai képzést folytatott, majd a kor kihívásainak eleget téve az 1990-es évek közepén áttért a humán szakmacsoportos világbanki képzésre, majd 1996-tól bekapcsolódott a szociális ágazatba is. 2004-től nyelvi előkészítő osztályokba is történik beiskolázás. Várunk minden 8. osztályos és érettségizett humán érdeklődésű tanulót, akinek az egészségügy vagy szociális terület ismeretei fontosak, illetve érettségit vagy szakképesítést kíván szerezni valamelyik területen.

Esély Szolgáltató Szakképző Iskola

Esély Szolgáltató Szakképző Iskola

A Hátrányos Helyzetű Fiatalok Szakképesítéséhez Jutásának Támogatásáért Alapítványt 1998-ban hozták létre azzal a céllal, hogy az alapítvány minél több fiatalnak biztosítsa a szakmai képzés lehetőségét. Lőczi József kuratórium elnök irányításával egy olyan iskola létrehozása volt a cél, amely a klasszikus iparosképzés hasznos hagyományait átmentve és a nagyüzemi építőipari képzés szükséges elemeit befogadva a piac napi igényeinek megfelelő felkészítést nyújt a tanulóknak. Ezen célok megvalósítása érdekében az alapítvány létrehozta az 'Esély' Szolgáltató és Szakképző Iskolát. Intézményünkbe jelentkezhetnek általános iskolai tanulmány befejezése után (betöltött 16. életév), a 10. osztály eredményes elvégzését követően, érettségi után, valamint bármilyen szakmunkásbizonyítvánnyla rendelkező fiatalok, akik nem töltötték be a 21. életévüket. Az 'Esély' Szolgáltató és Szakképző Iskola egyedileg alkalmazott képzési programja alapján a tanulók számára előnyös módon és feltételekkel biztosítani tudja a gyakorlati képzést a 'Mester' Szakképző, Átképző és Szolgáltató Kft-nél. Kellő figyelemmel kísérjük és támogatjuk az iskolánkban végzett tanulóink továbbtanulási lehetőségeit.

Garay János Gimnázium

Garay János Gimnázium

Iskolánk 114. tanévét kezdte meg az idén. Tolna megye első főgimnáziumához méltón a XXI. század követelményeinek, kihívásainak megfelelve oktatja, neveli e patinás intézmény diákjait. Honlapunk szerteágazó oktató-nevelő munkánkat kívánja bemutatni. A feltett anyagokból egyértelműen kitűnik, hogy a magas szinten végzett tanulmányi munka mellett, iskolánk számtalan lehetőséget biztosít a tanórán kívüli ismeretszerzésre és a kulturált szórakozásra is. Kiemelt szerepet tulajdonítunk a nevelésnek. Tiszteletben tartandó közös értéknek tartjuk az élet tiszteletét, a jónak, a szépnek, az igaznak a keresését, a szeretetet, a szűkebb és tágabb értelemben vett közösséghez tartozást. Honlapunk mind tartalmában, mind képanyagában hűen tükrözni kívánja elveinket.

Hirdetés
I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola

I. Béla Gimnázium, Informatikai Szakközépiskola

az I. Béla Gimnázium Szekszárd és térsége egyik legkeresettebb gimnáziuma. Több, mint 500 nappali tagozatos diákunk több mint fele helybéli, a tanulók közel 10 %-a a megye távolabbi településeiről érkezik hozzánk. Diákjaink jövőbeli társadalmi és munkaerő-piaci sikerességét színvonalas és eredményes, differenciált képzéssel igyekszünk megalapozni. Mindehhez versenyképes informatikai és idegen nyelvi tudást közvetítünk, az egyéniséget elfogadó légkört és együttműködésen alapuló tanulásszervezést kínálunk és valósítunk meg négy- és ötévfolyamos gimnáziumi osztályainkban. Az alsóbb évfolyamokon működő tagozataink és az emelt szintű képzéseink (matematika-fizika-informatika, természettudomány-matematika-informatika , magyar-történelem-informatika, informatika és angol nyelvi előkészítő-informatika) jól megalapozzák a felsőbb évfolyamokon az egyéni tantárgy- és tanárválasztáson alapuló, emelt szintű érettségire felkészítő képzési formát. Érettségi vizsgára épülő szakképzésben rugalmas szakképzési profilunkat folyamatosan a változó piaci igényekhez és feltételekhez igyekszünk alakítani. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Pollack Műszaki Karával együttműködve indítjuk folyamatosan a műszaki informatikai mérnökasszisztens képzést, valamint segítségükkel lokális oktatóközpontjává váltunk a Cisco Hálózati Akadémiának.

Kodolányi János Szakközépiskola Tagintézmény

Kodolányi János Szakközépiskola Tagintézmény

A Kodolányi János Középiskolát a Kodolányi János Főiskola szervezésében az Önálló Főiskolai Közalapítvány alapította 1997-ben. Ezt az alapítványt Székesfehérvár Megyei Jogú Város hozta létre azzal a céllal, hogy a városnak önálló, nem állami fenntartású felsőoktatási intézménye szülessen. Ez 1992-ben bekövetkezett, létrejött a Kodolányi János Főiskola. Az idő múltával kiderült, hogy a főiskola mellett szükség van olyan középiskolára, mely garantálni tudja a minőségi hallgatói utánpótlást, biztosítani tudja a régió munkaerő-piaci igényeit középszinten. Iskolánk az első években kizárólag érettségi utáni szakképzéssel foglalkozott gazdasági, informatikai, idegenforgalmi területeken. Különlegessége, hogy az ország több nagy városában is kihelyezett tagintézményekkel kezdte meg működését. Szekszárdon 1997-ben kezdtük meg az érettségi utáni szakmai képzést, azóta sok, jó felkészültségű hallgató került ki iskolánkból. Nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvi képzésre, mert ez az európai oktatási kultúra elengedhetetlen része.

Kolping Katolikus Szakképző Iskola

Kolping Katolikus Szakképző Iskola

Iskolánkat a szekszárdi Kolping Családi Egyesület alapította 1991-ben. Az állami feladatokat ellátó keresztény szellemű iskola működését állami normatívából a Magyar Kolping Szövetség biztosítja, az iskola fenntartójaként. Célunkat a hátrányos helyzetű tanulók képzését, nevelését a németországi kolping iskolák oktatási, nevelési elveinek hazai és helyi viszonylatban való alkalmazásával kívánjuk elérni. Valljuk: mindenkiben rejlik érték, ezt meg kell találni és a lehető legnagyobb mértékben kibontakoztatni. 'Nem biztos, hogy a féllábúból sprintert kell nevelni, lehet nagyon jó kézműves.' Adolf Kolping céljait követve a fiatalok fizikai, mentális, szociális és intellektuális nevelését valósítjuk meg. Az ifjakból jó családapát, családanyát, jó szakembert és jó állampolgárt szeretnénk nevelni. Oktatási rendszerünk eltér a hagyományos szakmunkásképzéstől, mivel a szakmai képzésben nem válik el az elméleti és a gyakorlati ismeretek tanítása. Ezáltal hatékonyabbá válik oktató-nevelőmunkánk.

Szent László Szakképző Iskola

Szent László Szakképző Iskola

A Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) különálló intézményegységeként, 2009-ben alakult meg a Szolgáltató és Felnőttképzési Központ. Küldetésünk, hogy Tolna megye legnagyobb szakképző iskolájának szakmai tudásbázisára alapozva sokszínű szolgáltatásokkal, képzésekkel álljunk partnereink és munkatársaink rendelkezésére: Felnőttképzés Inté zményünk 2003-ban vált akkreditált felnőttképző központtá. Az elmúlt években főleg az ipar (elsősorban gépészet és elektronika), az egészségügy és a vendéglátás, valamint az informatika és mezőgazdaság területén fejtettünk ki felnőttképzési tevékenységet. A Szolgáltató és Felnőttképző Központ folyamatosan bővülő képzési kínálatával szeretnénk a tanulni vágyók igényeit minél szélesebb körben kielégíteni. Tervezett és folyamatban lévő képzéseink a TISZK honlap 'Tanfolyamok' fül alatt találhatók.

Hirdetés
Vendéglátó Szakképző Tagintézmény

Vendéglátó Szakképző Tagintézmény

A Szent László Szakképző Iskola és Kollégium Vendéglátó Szakképző Tagintézménye 2009-2010-es tanévben az alábbi lehetőségekkel várja az iskola iránt érdeklődő tanulókat: Szakközépiskola - 2 osztály - angol,német nyelv - második idegennyelv Tagozatkód: 31 Szakiskola - 2 osztály - angol,német nyelv - szakmaválasztás 10. osztály után - pincér, szakács, cukrász Tagozatkód : 32

Tuti menü